Schoolverzekering

De schoolverzekering is afgesloten voor alle leerlingen. Echter dekt deze verzekering alleen de schade indien aantoonbaar is gemaakt dat de school nalatig is geweest.

 

Voorbeeld 1; een leerling klimt op het dak om een bal te pakken en bij het naar beneden gaan valt het kind van de ladder; de school is aansprakelijk want leerlingen mogen nooit op het dak klimmen.

 

Voorbeeld 2; een fiets valt om tegen een andere fiets en er is schade; de school is hier geen partij in aangezien dit onderling via aansprakelijkheidsverzekeringen kan worden geregeld.

 

In de meeste gevallen is het zo dat indien leerlingen schade bij elkaar veroorzaken de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders wordt gebruikt. Ouders worden dan geacht om dit zelf onderling op te lossen.

 

Als er sprake is van schade die valt onder de nalatigheid van de school, neemt u dan contact op met de directie.