Talent ontwikkelen

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar.

Sociale veiligheid

Samen leren en samen leven gaan hand in hand op Kindcentrum De Welle. Ouders, leerlingen en leerkrachten voelen zich allen betrokken bij de school en bij elkaar.

We vinden het van belang dat de school een rustige en veilig plaats is voor de leerlingen binnen de huidige, drukke maatschappij. Dit doen we door duidelijk te zijn naar de kinderen toe en door ze structuur te bieden. Dit creëert voorspelbaarheid en betrouwbaarheid waar de kinderen op kunnen bouwen.

Kiva is een programma dat onze school gebruikt om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. Kiva is een fins woord voor leuk of fijn. Kiva zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen Kiva ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Onderdeel van Kiva zijn de lessen in de klas. De leerkrachten hebben speciale training gekregen om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat het belangrijk is om een fijne en leuke groep te zijn en hoe ze hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ook leren zij hoe zij pesten kunnen stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen. Onze school is een gecertificeerde KiVa-school.

Boeiend onderwijs

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar.