Het is het gehele schooljaar mogelijk om kinderen bij ons op school in te schrijven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Angela van der Horst via de pagina Kennismaken.  Je krijgt daarna een uitnodiging voor een rondleiding en gesprek op school.

Kinderen die nieuw komen in de aanvangsgroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Als ouder/verzorger kun je de eerste keer meekomen, als je dat graag wil. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.

Ik mag er zijn en word gezien.

leerling groep 4