Opvang & naschoolse opvang

Op Kindcentrum de Welle vloeien onderwijs en opvang in elkaar over. Kibeo verzorgt de dagopvang van 0 t/m 12 jaar  en daarnaast ook de voor en naschoolse opvang.  Opvang en onderwijs onder 1 dak, handig voor u en uw kind!
De dagopvang is van maandag t/m vrijdag van 7:00uur tot 18:30uur.

Tijdens schoolvakanties kan uw kind deelnemen aan de vakantie-BSO, bij Kibeo noemen we dit de VakantiemiX. U kunt uw kind aanmelden voor opvang op de website van Kibeo.

Peuter- kleuter activiteiten op Kindcentrum De Welle

Kibeo kinderopvang biedt baby-, peuter- en buitenschoolse opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De opvang is ook toegankelijk voor kinderen die geen leerling zijn van de Welle. De peuters gaan wekelijks op bezoek bij groep 1.  Deze peuter-kleuter activiteiten helpen kinderen om een basis te leggen voor schoolse vaardigheden, zoals luisteren, concentreren en instructies opvolgen. Dit geeft hen een soepele start wanneer ze de overgang maken naar groep 1.