Huiswerk

Op CBS De Welle geven we huiswerk mee omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs kleiner wordt door op de basisschool al te beginnen met huiswerk. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en stressbestendig zijn, samengevat: het leren leren. Vaardigheden die kinderen tijdens hun schoolloopbaan zeer van pas komen.

 

Wij vinden het van belang dat huiswerk geen onafgemaakte taken betreft maar dat het huiswerk van te voren met een didactisch doel gepland wordt. De hoeveelheid huiswerk wordt aangepast aan de groep en de situatie van de kinderen. We starten vanaf groep vier met het geven van huiswerk en de hoeveelheid van het huiswerk neemt per jaar toe. Er wordt geen nieuwe leerstof maar alleen behandelde stof als huiswerk meegegeven. Huiswerk is alleen zinvol als kinderen het zelfstandig kunnen maken zonder veel problemen. We bespreken het huiswerk zo veel mogelijk na met de kinderen.

 

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het huiswerk van hun kinderen, dit zorgt ervoor dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijsleerproces van uw kind.

Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om goed hun best te doen op school. U helpt uw kind ook door ervoor te zorgen, dat het huiswerk op een bepaalde tijd gemaakt wordt (niet direct na school, liever eerst even ontspannen) en dat het kind dit kan doen in een rustige omgeving met weinig mogelijkheden tot afleiding. Wanneer u af en toe kijkt waar uw kind mee bezig is, krijgt u een idee van de leerstof waarmee uw kind geconfronteerd wordt.

 

Als het gaat om betrokkenheid op het huiswerk, is er onderscheid tussen directe en indirecte betrokkenheid:

 

Directe betrokkenheid wil zeggen dat ouders helpen bij het maken en nakijken van het huiswerk. Ook de controle of al het huiswerk gemaakt is, hoort hierbij. De ouders geven extra uitleg bij een huiswerkopdracht en zorgen voor materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren.

 

Indirecte betrokkenheid omvat de voorwaarden die in huis gecreëerd zijn om het maken van huiswerk gemakkelijker te maken. Hierbij gaat het om bepaalde rituelen of regels bij het maken van huiswerk. Bijvoorbeeld: na het avondeten gelijk beginnen met het huiswerk. Ook hoort hierbij dat de ouders ervoor zorgen dat er geen afleidende factoren zijn die het huiswerk maken remmen.