Voor ouders

Op De Welle werken de leerkrachten graag samen met de ouders van de leerlingen. Wij zien het welbevinden, de opvoeding en de ontwikkeling van het kind als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen kunnen wij achterstanden verkleinen en kansen vergroten. Wij rekenen op ondersteuning bij en belangstelling voor het leerproces van het kind.

 

We stellen de aanwezigheid, betrokkenheid en inzet van ouders zeer op prijs. We willen dat ouders zich welkom voelen en wij staan open voor hun vragen, meningen en opvattingen. Wij zijn trots op het enthousiasme en de hulp van vele ouders bij schoolactiviteiten. De school kent een zeer actieve en betrokken activiteitencommissie en medezeggenschapsraad. 

 

Onze volledige visie op ouderbetrokkenheid kun je hier lezen.