Instromen van een andere school

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Dan is het heel belangrijk dat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij wat uw kind al kan en weet en wat het nog moeilijk vindt. Daarom zorgen wij voor een warme overdracht: We overleggen met de leerkracht en/of de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw kind.

Belangrijk is dat u ons zelf ook goed informeert als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de ontwikkeling of de gezondheid van uw kind.