Instromen van een andere school

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Nadat u uw kind heeft ingeschreven, start de aanmeldprocedure.

Wij zorgen voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw kind.