Aanmelden

Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u ons inschrijfformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen maakt u kenbaar dat u uw kind wilt inschrijven op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft.

Hierna volgt een intakegesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind.  De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na het intakegesprek.