Zorg voor het jonge kind

De aanpak van groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer in terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in de hoeken. Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van het schoolplein en van de speelzaal.

Om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kleuters wordt er dagelijks gewerkt vanuit een kleine kring. Tijdens deze momenten zitten kinderen van dezelfde leeftijd of met het zelfde ontwikkelingsniveau samen aan tafel voor extra instructie of voor het uitvoeren van een opdracht. Deze activiteit wordt gestuurd door de leerkracht.

De ontwikkeling van het jonge kind wordt gevolgd door het invullen van het observatie-instrument Kijk! en door de toetsen Rekenen en Taal voor kleuters.