Extra uitdaging

Voor kinderen die (hoog)begaafd zijn hebben wij een extra aanbod. Deze kinderen kunnen deelnemen aan de Pepergroep. Deze groep komt, onder begeleiding van een coördinator, 1x per week bij elkaar om aan specifieke opdrachten te werken. Daarnaast hebben deze kinderen een "pepermap" met daarin extra uitdagende opdrachten waaraan ze in de reguliere groep kunnen werken. 

 

We willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor (hoog)begaafde kinderen vraagt dat een afstemming van het aanbod op hun talenten. We kennen de talenten van de kinderen en stralen uit dat we die hebben herkend en waarderen. Kinderen mogen hun talenten verder ontwikkelen en inzetten en zichtbaar maken. Kinderen ervaren dat ze ergens goed in zijn en dat ze dat mogen laten zien. Ze zijn trots op wat ze bereikt hebben.

 

In de Pepergroep laten we kinderen aan hun talenten werken door een breed en divers lesaanbod te creëren waarin alle talenten aan bod komen en die kinderen uitdagen om zelf nieuwe dingen te ontdekken.

 

Kinderen zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling en hebben hier ook zicht op. Ze voeren gesprekken met de coördinator en stellen daarna eigen leerdoelen op. We creëren kansen voor kinderen en geven hen tijd en ruimte om aan hun doelen te werken. Ze ontwikkelen een groei-mindset en weten: Wat ik nu nog niet kan, kan ik leren. 

 

Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind. We hebben een heldere zorgstructuur die ons helpt goed te volgen of het aanbod in de pepergroep is wat het kind nodig heeft.

 

Criteria voor deelname aan de Pepergroep

Leerlingen in de Pepergroep missen tijdens hun deelname lessen in de groep. Hierdoor is het erg belangrijk dat deze kinderen zich met minimale instructie de reguliere lesstof eigen kunnen maken. We kijken ook naar resultaten op methode- en niet-methodegebonden toetsen, maar deze wegen minder zwaar dan de onderstaande criteria.

 

Algemene criteria:

  1. De leerling is snel van begrip en kan met minimale instructie doelen behalen.

  2. De leerling heeft een hoog leertempo en een brede algemene interesse en kennis.

  3. De leerling heeft doorzettingsvermogen en heeft een groot probleemoplossend vermogen.

  4. De leerling vindt onvoldoende uitdaging in de reguliere lesstof. 

  5. De leerling is nieuwsgierig en wil graag het naadje van de kous weten.

  6. De leerling kan verworven kennis toepassen in nieuwe situaties.

  7. De leerling is creatief in bedenken en oplossen van vraagstukken.

  8. De leerling heeft een scherp opmerkingsvermogen.

  9. De leerling heeft een grote woordenschat.

  10. De leerling kan grote denk/leerstappen maken.

Werkwijze

De kinderen die in de Pepergroep starten zijn in overleg (leerkracht, coördinator en IB-er) geselecteerd, waarna deelname aan de pepergroep met de leerling en de ouders zal worden besproken. De coördinator Hoogbegaafdheid begeleidt deze leerlingen op een vast moment in de week. De ontwikkeling van de kinderen die deelnemen wordt goed gevolgd. Als blijkt dat minimale instructie niet voldoende is voor de leerling om de basisdoelen te behalen is dit een reden om niet meer deel te nemen aan de Pepergroep. Dit zal dan met de leerling en de ouders worden besproken.