Zorg

Het onderwijs op de Welle wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling. We kijken en handelen naar wat een kind nodig heeft.

 

We observeren, onderzoeken en bespreken de wisselwerkingen afstemming tussen kind, leerkracht, groep en ouders.

Het is de leerkracht die het doet. De begeleidingsbehoefte van de leerkracht, bepaalt mede het succes van de begeleiding.

 

Op de Welle gaan we uit van positieve factoren en blijven we op zoek naar mogelijkheden.

 

De leerkracht, leerling, ouders en begeleiders werken nauw samen.

We vinden het belangrijk om doelgericht te werken en de resultaten en effecten te evalueren. Er wordt systematisch gewerkt en er is een open communicatie.