Missie en visie

De missie

 

De Welle staat voor:

* Een veilige school die structuur biedt met heldere spelregels

* Een christelijke school die open staat voor andere levensovertuigingen

* Een school waar iedereen gekend wordt

* Een school waar kwalitatief goed en boeiend onderwijs wordt gegeven

 

Kernwaarden

 

De Welle maakt deel uit van de Alpha Scholengroep. In onze stichting hebben we de volgende kernwaarden geformuleerd:

* Verscheidenheid

* Sprankelend

* Verbinding

* Talent

* Duurzaam

 

Visie

 

Voor de dagelijkse praktijk moet de missie vertaald worden in een visie. In het schoolplan beschrijven wij de visie:

* Ontwikkeling en leren

* Onderwijs

* ICT

* Opbrengsten

* Schoolklimaat

* Maatschappij

* Samenwerking

 

Link: schoolplan cbs de Welle 2015 - 2019

 

Link: Kernwaarden Alpha Scholengroep