Kwaliteit van ons onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen goed. De ontwikkeling van de vaardigheden op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen meten we niet alleen met de toetsen van de methodes, maar ook met landelijk genormeerde IEP-toetsen. 

2x per schooljaar spreken we als team de resultaten van de groepen door en bespreken met elkaar wat goed is gegaan en waar we nog kunnen verbeteren en hoe we dat gaan aanpakken.

Op onze school werken we met de IEP eindtoets. De IEP toets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. We hebben voor deze toets gekozen omdat die past bij onze visie omdat deze niet alleen de cognitieve vaardigheden meet maar breder kijkt.

 

Lees hier meer over de IEP toets.

Lees hier meer over onze resultaten en uitstroom van de leerlingen.