Kwaliteit van ons onderwijs

Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs hoog door 2 jaarlijks met het hele team de resultaten te bespreken en te analyseren en acties voor de komende tijd te formuleren. 

In 2015 is de verplichte eindtoets ingevoerd. Op onze school werken we met de IEP eind toets. De IEP toets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. We hebben voor deze toets gekozen omdat die past bij onze visie omdat deze niet alleen de cognitieve vaardigheden meet maar breder kijkt.

 

Lees hier meer over de IEP toets.

Lees hier meer over onze resultaten en uitstroom van de leerlingen.