Kernwaarden

De naam De Welle betekent letterlijk de bron. Het onderwijs op onze school, de basis die daar gelegd wordt is voor de kinderen een bron van kennis waaruit ze kunnen putten, nu maar ook in hun latere leven. 

Daarbij zijn de liefde van God voor ons mensen en de bijbel die wij hebben gekregen een bron van levenswijsheid, van troost en van liefde voor jezelf en de ander. Uit deze eindeloze bron mogen wij elke dag putten en we hopen de kinderen mee te kunnen geven dat deze bron er ook voor hen is. De zekerheid dat die liefde er altijd is en je draagt als je dat nodig hebt kan een bron van vreugde zijn.

Op De Welle hebben we een aantal kernwaarden gekozen die het uitgangspunt vormen voor het leren en werken op onze school. 

 

Ieder mens is gemaakt om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. (bron: Prof. Luc Stevens)

 

In de woorden Samen STERK staan! komen relatie (samen), competentie (sterk) en autonomie (staan) tot uitdrukking. Wij geven ons onderwijs vorm met deze woorden als uitgangspunt. 

 

De letters van het woord STERK vormen daarbij onze basis om vorm te geven aan de vaardigheden die het leren en werken in de 21e eeuw van kinderen vraagt. Ze geven weer wat we belangrijk vinden, wat ons drijft, wat ons verbindt:

 

Sociaal:

Omgang met elkaar, betrokkenheid, geloof, stimulerend, speels, samenwerken, respect, relatie

Talentvol:

Inzetten van talenten van kinderen, leerkrachten, ouders. Uitdagend, ontdekkend, creatief

Enthousiast:

Sprankelend, inspirerend, eerlijk, evenwichtig, trots

Redzaam:

Burgerschap, zelfstandigheid, oplossingsgericht, mediawijsheid

Kansrijk:

Groepsdoorbrekend, doelgericht, uitdagend, krachtig, uitgaan van mogelijkheden, kwaliteit