Identiteit

De identiteit

De naam ‘Welle’ verwijst naar de put of de bron. Vroeger werd hier water geput. De bron is ook een verwijzing naar de bijbel, de bron van het leven. Water is nodig om de natuur te laten groeien of om de dorst te lessen. Bovendien is de bron ook een ontmoetingsplaats. De Welle is een christelijke basisschool waar kinderen zich in alle veiligheid kunnen ontwikkelen en groeien.

 

Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alpha school een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. De naam ‘Alpha’ kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de ‘Alpha en de Omega’, God als het begin en het einde.