Groep 7/8

En dan zit je ineens in groep 7B/8. Je mag gaan oefenen voor een eindmusical en ga je misschien wel voor het eerst op kamp. Voor groep 8 is het zelfs de laatste periode van de basisschool. Voor iedereen spannend maar tegelijkertijd ook erg leuk!

 

Net als de rest van de school starten we in onze klas met ‘Goed van start’ en Kiva, want als jij lekker in je vel zit dan leer je ook veel beter. Door team- en klassenbouwers leren we elkaar kennen, we gaan samen op kamp en praten we regelmatig met elkaar over hoe het gaat. Samen gaan we er voor zorgen dat het een goed jaar voor jou en de rest van de klas gaat worden.

 

In groep 7B/8 staan rekenen, spelling en (begrijpend) lezen centraal. We rekenen met verhoudingen, procenten, breuken, oppervlakte en nog veel meer. Werkwoordspelling is ook een belangrijk onderdeel en zorgen we met LIST (Lezen is TOP) dat je veel meer plezier in het lezen krijgt en tegelijkertijd ook steeds meer te weten komt. Daarnaast leer je iedere week nieuwe Engelse woorden en leer je daarmee ook gesprekjes te voeren.

 

We werken met groep 4 t/m 8 groepsdoorbrekend in de leer- en kunstateliers. In deze ateliers zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek geïntegreerd. Aan de hand van een thema gaan de kinderen twee keer per week op een ontdekkende en onderzoekende manier aan de slag. De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. In de klas krijgen zij instructie en hierna mogen de kinderen groepsdoorbrekend aan de slag. De leerkrachten zullen ze dan ondersteunen en hen begeleiden in hun leerproces. Tijdens de wekelijkse kunstateliers zullen ze ook aan de slag gaan met een passende opdracht uit het kunstkabinet.

 

Naast dit alles krijgen de kinderen ook verkeersles en worden ze voorbereid op het verkeersexamen, gymmen we 2 keer per week en krijgt groep 8 EHBO les van juf Jans.

Kortom een jaar vol nieuwe en uitdagende dingen.