Groep 3/4

Welkom in  groep 3/4!

 

Wij zijn juf Angela, juf Annelieke en juf Isabel. Op de maandag en dinsdag staat juf Isabel voor de klas en op de woensdag, donderdag en vrijdag juf Angela. Juf Annelieke is er de hele week in de ochtenden als onderwijsassistent. 

Groep 3 gaat dit jaar hard aan de slag met leren lezen! Wij gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). In deze methode krijgen de kinderen telkens maar één nieuwe letter tegelijk aangeboden, zodat de letters goed kunnen automatiseren. Ook gaan we in groep 3 aan de slag met rekenen. De echte basis zoals optellen en aftrekken wordt hier geleerd.

Groep 4 gaat dit jaar een stapje verder met het optellen en aftrekken bij rekenen, zij gaan tot de honderd rekenen. Ook krijgen zij dit jaar een deel van de tafels geleerd. Voor spelling en taal hebben we dit jaar ook een nieuwe methode, genaamd STAAL. Bij taal is het een thematische werkwijze, zowel de woordenschat als de opdrachten zijn van een thema. Bij spelling leren we dit jaar de eerste 10 categorieën. Bij elke categorie hoort een pictogrammetje, zodat de kinderen de woorden goed onder een ‘kapstokje’ kunnen hangen. 

We zijn een grote en gezellige groep, die elkaar kunnen helpen als het nodig is!