Groep 3

Welkom in groep 3

 

In dit stukje hopen we een beeld te kunnen schetsen van groep 3.
Hoe werken we in de groep? Wat leren we? Wie zijn erbij betrokken?
We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!


Werkwijze

De kinderen werken in teams, omdat we het samenwerken en samen leren erg belangrijk vinden.
Samen weet je nu eenmaal meer dan alleen.
Regelmatig worden dan ook coöperatieve werkvormen en teambouwers ingezet.
Dit om het samenwerkingsproces te bevorderen.
De kinderen krijgen verschillende rollen toebedeeld, zoals een materiaalchef, stiltekapitein, complimentenchef en tijdbewaker.
De kinderen krijgen een van deze taken binnen hun team.
Met het krijgen van een rol worden kinderen mede verantwoordelijk voor het halen en opruimen van materialen, de rust in de groep, het groepsgevoel en de werksfeer.
En na een aantal weken in de groep is het al duidelijk dat dit werkt!

Verloop van de dag

Gedurende een schooldag wisselen de leermomenten en ontspanningsmomenten binnen het rooster zich af.
De kinderen leren stil te werken tijdens het zelfstandig werken, maar kunnen ook lekker bewegen en overleggen op andere momenten.
Het naar school gaan tot 14.00 is inmiddels al een vanzelfsprekendheid en zorgt voor meer structuur in de schooldagen.
Naast de taken binnen het team willen we de kinderen ook een stukje eigenaarschap over hun eigen kunnen geven.


Wat willen ze leren?


Kinderen in groep 3 zijn al erg goed in staat om aan te geven wat nog lastig is en wat ze juist willen leren.
Naast de doelen die de leerkracht binnen de groep nastreeft, gaan de kinderen ook hun eigen doelen stellen.
Er is gebleken dat het stellen van hoge doelen ook hogere resultaten laten zien.
De kinderen zijn dan bewust bezig met waar ze naar toe werken en waarom ze een les krijgen.

Onze lessen

En wat leren we dan zoal in groep 3? In de groep is er erg veel aandacht voor de taal en rekenontwikkeling. School breed is de taal en leesontwikkeling een speerpunt en hier is ook veel van terug te zien in groep 3 binnen het rooster, maar ook binnen de nascholing.
De leesontwikkeling: Alle klinkers, medeklinkers en tweetekenklanken worden aangeboden voor de kerstvakantie met aansluitend klankgroepen zoals eer, oor, eur, aai, ooi, oei, ng, nk, eeuw en ieuw, woorden met 4 medeklinkers achter elkaar en woorden met meerdere lettergrepen. Er wordt gewerkt met de methode veilig leren lezen waarbij veel aandacht is voor de niveau verschillen binnen de groep. 
De rekenontwikkeling: In groep 3 is er vooral aandacht voor + en – sommen t/m 10, Splitsingen, Biljetten en munten en de hele uren. De methode de wereld in getallen wordt gebruikt en ook hier is aandacht voor de niveau verschillen tussen de leerlingen. 

 

We streven ernaar om alle kinderen uit te dagen en de lesstof op maat aan te bieden.

Naast een schrift en boek proberen we de lessen vanuit 'boeiend onderwijs' nog uitdagender te maken en de ontwikkeling te stimuleren.

Hopelijk heeft u een kleine indruk gekregen van onze groep. Wij gaan ondertussen weer aan de slag hoor. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd een kijkje komen nemen of afspraak maken bij ons op school. Hopelijk tot ziens in groep 3!

Groetjes van juf Rosanne (maandag en dinsdag) juf Dewy (woensdag t/m vrijdag en de kinderen.