Groep 2

In groep 2 wordt steeds meer de aandacht gelegd op voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Dit gebeurt op zeer  verschillende manieren en veel activiteiten zijn hierop gericht.

 

We werken  met een planbord. Op dit bord kunnen elke dag 15 “werkjes” worden gekozen door de kinderen. We gaan hierbij uit van een thema dat na drie weken wisselt. Door de leerkracht wordt bepaald welke vijf activiteiten door alle kinderen moeten worden gedaan en welke werkjes of spelletjes zijn bedoeld voor extra oefening.

 

De volgende  vijf ontwikkelingsgebieden komen op het bord aan bod:

creativiteit, rekenen, taal, constructie/motoriek en samenspel.

 

Verder staat op ons rooster: godsdienstige vorming, gym, muziek, wereldoriëntatie en sociale vorming.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door het observatiesysteem KIJK en 2 x per jaar worden de Cito toetsen taal en rekenen afgenomen nl. in januari en juni.