Typeles

Omdat ICT niet meer weg te denken is uit onze maatschappij is goed leren typen een belangrijke vaardigheid. Misschien zelfs wel een net zo belangrijke vaardigheid als leren schrijven voor nu en in de toekomst. Bovendien kunnen de kinderen gemakkelijker (digitaal) leren. Kinderen die blind kunnen typen halen bewezen betere resultaten. Door de juiste typehouding hebben ze daarnaast ook minder kans op lichamelijke klachten.

Om die reden willen wij dan ook vanaf dit schooljaar starten met het aanbieden van typeles in groep 6. We gaan werken met het online programma Typetuin.
De kinderen krijgen 1x per week typeles op school. Daarnaast wordt het een vast onderdeel van het huiswerk om 2x per week thuis te oefenen met typen. Alle kinderen kunnen zo hun typediploma halen.