Nieuwsbrief en kick-off

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk en nu we elkaar niet meer zo vaak zien door de Corona-maatregelen, is dit nog extra belangrijk geworden.
Zo zijn we vorig schooljaar al gestart met het openstellen van het ouderportaal en Parro en we vinden dit dan ook hét moment om de traditionele contactmomenten te moderniseren.

De traditionele informatieavond hebben we afgeschaft en vorig jaar deden we in plaats daarvan de kick-off. Nu kon dat door Corona ook niet en in plaats daarvan heeft u begin dit schooljaar een filmpje gekregen van de leerkrachten en krijgt u voortaan een aantal malen per jaar een nieuwsbrief van de groep waarin staat wat er komende periode op het programma staat en aan welke doelen er wordt gewerkt. Zo bent u altijd op de hoogte!

Heeft u toch nog vragen over de lesstof, de methodes of werkwijze dan horen we dat uiteraard graag!