IEP leerlingvolgsysteem

Dit schooljaar nemen wij geen Cito-toetsen meer af om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, maar stappen over naar het leerlingvolgsysteem en de toetsen van IEP.

In groep 8 nemen we al een aantal jaar tot grote tevredenheid de eindtoets van IEP af en vanaf dit jaar zullen we ook alle andere toetsen van IEP gaan afnemen. 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken.