Brief 2 van Bestuur Albero i.v.m. Corona-maatregelen

Aan de ouders/verzorgers van kinderen op de

Albero Scholen

 

Onderwerp: Verlenging maatregelen wegens Coronavirus

 

Geachte ouders/verzorgers en medewerkers,

 

Alle locaties van Albero blijven gesloten tot minimaal 6 mei 2020, het einde van de meivakantie.

 

Gisteren heeft onze minister-president meegedeeld dat de maatregelen verlengd worden. Wij hebben daar alle begrip voor want de gezondheid van de kinderen en onze medewerkers vinden wij het belangrijkste.

De belangrijkste punten uit de persconferentie op een rijtje:

 

  • Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht tot en met 28 april (voor ons tot 6 mei omdat de meivakantie tot die datum valt)

  • Maak geen plannen voor de meivakantie

  • Maatregelen kunnen verlengd worden

  • Daarna zal niet alles meteen open zijn, maar gefaseerd

  • Een week voor 28 april wordt hier weer over gecommuniceerd

 

We zijn in principe dicht maar nemen uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, net zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. Wij zullen opvang bieden tijdens schooltijden aan die kinderen waarvan minimaal één van de ouders werkzaam is in de vitale sectoren én die echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Dit gaat altijd in overleg met de directeur van de school. Heeft u een andere reden dan kunt u ook contact opnemen met de directeur van de school, die zal dan afwegen of voor uw kind of kinderen opvang mogelijk is.

 

Uiteraard gaan we ook door met onderwijs op afstand. De medewerkers worden hier steeds meer bedreven in. Wij hebben veel respect voor jullie als ouders/verzorgers. Je zal er maar aan staan, ineens ben jezelf een soort juf of meester, begeleid je dag in dag uit je eigen kinderen met het schoolwerk. Knap hoe jullie dit aanpakken! We geven nog wel een raad mee: het welzijn van de kinderen staat voorop en ga ontspannen om met onderwijs op afstand. Ieder heeft zo zijn eigen regels en ritme.

 

Het kan zijn dat tijdens de komende vakanties opvang gewenst is. U kunt contact opnemen met Kibeo Prokino of een andere kinderopvangorganisatie. Zij verzorgen in principe de opvang tijdens de vakanties, daar waar wij bij moeten springen zullen wij dat doen. Vanuit de overheid zijn financiële regelingen getroffen voor de kosten die hieraan verbonden zijn. U kunt onderstaande link aanklikken als u hier meer over zou willen weten of neem contact op met de kinderopvangorganisatie. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders 

 

Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben. Mochten er onverhoopt vragen zijn, dan kunt u hiermee terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren). 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren van Albero Scholen,

 

Ad Vis, voorzitter CvB

Pim van Kampen, lid CvB