Studiedag Alberoscholen

Op deze dag zijn alle kinderen vrij.